Belgian Porsche Friends vzw

Het ontstaan van een hechte vriendenclub.

Belgian Porsche Friends, kortweg BPF, ontstond uit de gemeenschappelijke passie van zes Porschisten. Elk van hun beleefde zijn hobby in diverse automobielclubs. Tijdens de veelvuldige ontmoetingen op allerhande events groeide, onder de zes vrienden, het idee om een nieuwe Porsche club op te richten. Het idee van “een Belgische Porsche club onder vrienden” werd geboren.

Het bleef gelukkig niet bij een idee. De zes vrienden, Peter VH, Tom, Jos, Philippe, Victor en Peter T, richtten de vzw op. Tijdens een groot feest, eind 2013, zag Belgian Porsche Friends het daglicht.

De zes oprichters voelden toen perfect aan dat er nood was aan een nieuwe dynamische en onafhankelijke Belgische Porsche club. Wat ze niet konden inschatten was de grote respons op het initiatief. Op zeer korte tijd groeide BPF uit tot een vaste waarde binnen de Belgische Porsche gemeenschap. De club organiseert jaarlijks tal van activiteiten en telt vandaag ruim 130 enthousiaste aangesloten leden.

Het doel van BPF

Belgian Porsche Friends stelt zich allereerst tot doel om op kwaliteitsvolle wijze; boeiende, leerrijke maar voornamelijk leuke en vriendschappelijke activiteiten te organiseren.

Hierbij willen wij Porschisten de kans geven om in clubverband onze gemeenschappelijke passie te beleven.

Omdat te realiseren baseert BPF zich op het “push-pull” principe. Een club die werkt voor, maar ook ‘met’ haar leden. Elke inbreng van een aangesloten lid, groot of klein, zorgt voor een goede wisselwerking tussen de club en onze leden.

Voor wie is BPF en wat biedt de club aan?

Belgian Porsche Friends is een vriendenclub die sinds 2013 de passie voor het automerk Porsche met elkaar deelt.

De Porsches zijn vanzelfsprekend belangrijk, maar het gaat toch vooral om het plezier en de passie die we gezamenlijk beleven.

Onze sportieve, recreatieve, sociale en culinaire evenementen, wisselen elkaar dan ook in snel tempo af.

Ongeacht het bouwjaar of type Porsche, iedere eigenaar kan, na aanvaarding, lid worden van BPF en aan onze uitgebreide activiteitenkalender deelnemen.

Toch hoeft u niet meteen lid te worden om de gemoedelijke en opgewekte sfeer tijdens clubactiviteiten te ervaren. 

Vergeet echter niet: gedeelde vreugde is dubbele vreugde!  We kijken er dan ook naar uit ook u binnenkort als volwaardig lid van de Belgian Porsche Friends te mogen verwelkomen! 

De leden en het bestuur.