Algemene voorwaardens

Onze algemene voorwaarden bij deelname aan BPF activiteiten

Inschrijvingsprocedure:

 • U vult het inschrijvingsformulier online in via het BPF klubs ledenplatform.

 • Wij bevestigen ontvangst van uw inschrijvingsformulier, reserveren uw plaats en vragen het verschuldigde bedrag over te schrijven op de rekening van BPF.

 • Controleer steeds of de gegevens correct zijn.  Bij twijfel contacteer de organisator.

 • Indien het voorschot of de betaling niet binnen de 10 dagen werkdagen wordt ontvangen, krijgt u een bericht dat uw reservatie of inschrijving wordt geannuleerd. Gelieve er rekening mee te houden dat een banktransfer tot 2 werkdagen kan duren!

 • Door uw inschrijving bevestigt u dat de piloot en de co-piloot het document “Afstand van verhaal” voor de start van het event gaan ondertekenen en aan de organisatie gaan overhandigen. Indien dit document niet in het bezit is van de organisator bij de start van het evenement, kan verdere deelname geweigerd worden, zonder verplichting tot financiële of andere compensatiebetaling vanwege de organisatie.

 • Niet-leden kunnen éénmaal deelnemen aan een rit als kennismaking.

 • Door uw inschrijving aanvaardt u de annuleringsvoorwaarden van BPF.

Annuleringsvoorwaarden:

 • Bij annulering uit hoofde van de deelnemer(s) wordt er bij een eendaags event steeds 50 € als administratiekost weerhouden, bij een meerdaags event bedraagt de administratiekost 250 €. Deze administratiekosten zijn bij een annulering steeds verschuldigd, ook indien er een vervanger gevonden wordt.

 • Elke annulering uit hoofde van de deelnemer(s) moet de organisator tenminste 14 dagen voor aanvang van het evenement bereiken teneinde recht te hebben op enige vorm van terugbetaling.

 • De mogelijke annulerings- en wijzigingskosten die door derden worden aangerekend zijn ten laste van de deelnemer die annuleert. Deze kosten zullen steeds afgehouden worden van het totaalbedrag waarop een deelnemer bij rechtmatige annulering aanspraak kan maken.

 • Het bedrag dat bij annulatie betaald moet worden aan de organisator kan nooit groter zijn dan de oorspronkelijke deelnameprijs.

 • Indien u zelf voor een vervanger zorgt, brengt u Belgian Porsche Friends daarvan op de hoogte en draagt u zelf ook de wijzigingskosten. De vervanger dient het verschuldigde bedrag aan Belgian Porsche Friends te betalen en dus niet aan de annulerende deelnemer.  Iedere vervanging moet door BPF uitdrukkelijk goedgekeurd worden.  Indien er een wachtlijst is, krijgt de wachtlijst voorrang op de vervanger die door de annulerende deelnemer werd aangeduid.

 • In geval een evenement van BPF niet kan door gaan en dit wegens omstandigheden buiten de wil van BPF, kan geen enkele compensatie van BPF worden geëist, en dit noch voor directe schade, noch voor enige winstderving of andere indirecte schade. De reeds betaalde som voor deelname zal evenwel worden vergoed na aftrek van de gemaakte kosten.  De organisator behoudt zich het recht voor de terugbetaling voor deelname te doen in de vorm van een voucher geldig voor een ander evenement van dezelfde organisator.